HVEM

Du kan blive optaget på byggekoordinator, hvis duhar en erhvervsuddannelse inden for byggeri og anlæg, fx anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, bygningsmaler, murer, snedker, tagdækker eller tømrer.

Du kan også optages, hvis du har en gymnasial
uddannelse som fx stx, htx, hhx eller eux.

Foto: Ricky John Molloy