HVAD

Byggekoordinator er en erhvervakademiuddannelse i byggeri og business: En toårig uddannelse, med ret til SU. På uddannelsen lærer du bl.a. at forstå et udbudsmateriale, og du kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

På uddannelsens første år undervises du i kommunikation, jura og management i bygge- og anlægsbranchen. På uddannelsens andet år specialiserer du dig indenfor enten virksomhedsdrift, bæredygtighed eller entrepriseledelse. Den sidste del af uddannelsen består af et praktikophold og  et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at sammenkæde teori og virkelighed på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Efter afsluttet uddannelse kan du åbne egen virksomhed, lede mindre fagentrepriser, assistere på større byggeprojekter eller arbejde med bæredygtige bygninger og energirigtige løsninger.

Læs mere om uddannelsen på ug.dk

DB logoteknisklandsforbund_logo